KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA JAROSŁAW WRÓBLEWSKIkancelariawroblewski.eu

Kancelaria Jarosław Wróblewski - usługi handlowe i rachunkowe - Windykator Gdańsk

Windykator Gdańsk

Kancelaria Jarosława Wróblewskiego zapewnia klientom wszechstronne usługi prowadzenia kadr i płac w Gdańsku, a także usługi windykatora w Gdańsku. W ich zakresie znajdują się na przykład: przygotowywanie baz danych pracowników i zarządzanie nimi, opracowywanie dokumentacji osobowej powiązanej ze stosunkiem pracowniczym w firmie, prowadzenie akt pracowniczych i ewidencji spraw powiązanych z przebiegiem zatrudnienia pracownika, sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego, sporządzanie umów cywilnoprawnych, wyliczanie wynagrodzeń pracowników, przygotowywanie listy płac, wyliczanie należnego podatku i składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sporządzanie deklaracji i rozliczeń wraz z ich dostarczeniem do wskazanej instytucji.

KANCELARIA PODATKOWO-PRAWNA JAROSŁAW WRÓBLEWSKI
Tel.:+48 601 808 450
Józefa Czyżewskiego 38
80-336Gdańsk
pomorskie
REGON: 190590327